§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Stylivery AB "Stylivery" (Organisationsnummer: 559040-4181) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på http://www.stylivery.com ("Webbplatsen" nedan).

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§2. Beställning

Hos Stylivery AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Stylivery AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Beställ" i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen "Beställ" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Stylivery AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på http://www.stylivery.com. När du klickar på knappen "Beställ" sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning

Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du logga in på ditt konto på http://www.stylivery.com. Ändring av beställning måste meddelas innan avtalet förnyas (se 2.1.1 nedan).

Handla tryggt med rätt till avbeställning

Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du logga in på ditt konto på http://www.stylivery.com. Avbeställning måste meddelas innan avtalet förnyas (se 2.1.1 nedan).

Mer information om hur man som besökare använder och handlar på http://www.stylivery.com finns i vår FAQ.

§2.1 Prenumerationer

Avtal om köp på Webbplatsen avser prenumerationer av produkter. Prenumerationen avser en s.k "Box" med månadsvis leverans av produkter Stylivery valt ut baserat på av kunden angivna preferenser. Vänligen notera att du som kund inte har möjlighet att exakt välja vilka produkter en box innehåller då Styliverys urval av produkter är en del i tjänsten. Skulle du som kund vilja ha en produkt som levereras i din box kan du byta denna, vänligen se §8 nedan. 

2.1.1 Leveranser

Din box skickas till dig den 25:e i varje månad. För att erhålla leverans innevarande månad måste din beställning inkomma senast den 20:e samma månad, om du beställer efter den 20:e skickas istället din box den 25:e nästkommande månad.

2.1.2 Avtalets löptid & uppsägning

Prenumerationen belöper en månad i taget förnyas automatiskt den 20:e varje månad, betalningen dras automatiskt i samband med att prenumerationen förnyas. Om du inte längre fortsätta prenumerationen skall du skriftligt meddela detta innan den 20:e innevarande månad. I det fall du meddelar uppsägning efter den 20:e avslutas prenumeratioen per den 20:a nästkommande månad. Om du sagt upp din premumeration kan du närsomhelst återuppta denna genom att skriftligen meddela Stylivery alternativt genom att göra en ny beställning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%.

Avgift för outhämtad försändelse

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 79 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Erbjudanden

Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§5. Betalning

Kortbetalning med Payex

Stylivery AB erbjuder kortbetalning via vår betalningspartner Payex som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kundens kort debiteras i samband med att Stylivery AB utlevererar kundens order, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA
-VISA Electron
-MasterCard
-Maestro

Tillbaka till innehållsförteckningen

§6. Fullgörande

Stylivery AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Beställ" i kassan. Stylivery AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Stylivery AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad:

Stylivery AB erbjuder fri leverans oavsett vad du beställer.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Stylivery AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Stylivery AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

Paketombud i samarbete med Posten (Standardfrakt)

Paketombud levereras inom 5 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Stylivery ABs lager. Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Paketombud skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Stylivery AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 79 kr inklusive moms.

Leveransförsening

Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om Stylivery AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Stylivery AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Stylivery AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk

Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Stylivery AB står för transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§8. Ångerrätt och återköp


Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Stylivery AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Stylivery AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Om den förbetalda returfaktsedeln används vid retur av står Stylivery AB för returfrakten. I det fall kunden väljer annat returförfarande får kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Stylivery AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Stylivery AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall har beställning gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt

Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Stylivery AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Stylivery AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Stylivery ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Skador på produktemballaget

I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas: 100 % i värdeminskningsavdrag.

Om köpet avser en tjänst vars fullgörande påbörjats med kundens medgivande under ångerfristen har Stylivery AB rätt till skälig kompensation med en proportionerlig andel av totalpriset för den del av tjänsten som utförts. Stylivery AB inhämtar alltid kundens medgivande och informerar om när fullgörande påbörjas vid beställning av tjänster som är undantagna från ångerrätten.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.
-Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen.
-Förseglade hygienartiklar som riskerar på grund av hälso- eller hygienskäl och där kunden brutit förseglingen.

Förfarande vid ångerrätt

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Stylivery AB om att du önskar ångra köpet. Följande webbformulär kan också användas ångra köpet.

Kontaktinformation


Stylivery AB
Mariagatan 7
172 30 Sundbyberg
E-post: info@stylivery.se

14 dagars bytesrätt - Fri frakt tur & retur!

Du har rätt att byta produkt under 14 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos Stylivery AB. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Stylivery AB. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Stylivery AB.
Vid byte erbjuder även Stylivery AB fri returfrakt.

Följande villkor gäller vid byte:
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.
-För att nyttja öppet köp måste kunden vara medlem i kundklubben.

Nyttjande av bytesrätten

Instruktioner om hur du som kund skall gå tillväga för att byta produkter finns bipackade i varje försändelse.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§9. Reklamation och garanti


Reklamationsrätt

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Stylivery AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Stylivery AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Stylivery AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Stylivery AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden

E-post: returer@stylivery.se
eller telefon: 0104 103 800.

Retur vid reklamationsärende

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§10. Returer


Vid retur av produkter eller material till Stylivery AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Stylivery AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Stylivery AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Stylivery AB är du ansvarig för att produkterna når Stylivery AB i oskadat skick. Stylivery AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:

Stylivery AB
Mariagatan 7
172 30 Sundbyberg
Sverige

Gratis retur med förbetald returfraktsedel

För att returnera produkter med den förbetalda returfraktsedeln skall du kontakta Stylivery AB. Nyttjande av returfraktsedeln är gratis för dig som kund så att du tryggt och enkelt skall kunna returnera produkter.

Återbetalningar

Stylivery AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§11. Förbehåll


Återtagandeförbehåll

Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Stylivery AB.

Hävningsförbehåll

Stylivery AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Stylivery AB.

Ändringsförbehåll

Stylivery AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Stylivery AB och kund.

Ansvarsförbehåll

Stylivery AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Stylivery ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§12. Ansvarsbefrielse


Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Stylivery ABs kontroll och som Stylivery AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Stylivery AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Stylivery AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar

Stylivery AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på http://www.stylivery.com.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Stylivery AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Stylivery AB.

Reservation för leveransförsening utanför Stylivery ABs kontroll.

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Stylivery ABs kontroll, skall inte Stylivery AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Stylivery AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Stylivery AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§13. Personuppgifter och sekretess


Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Stylivery AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Stylivery AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Stylivery AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. Kundens uppgifter kan även komma att användas av bolag i samma koncern som Stylivery AB för att fullgöra detta Avtal samt i marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsansvarig:

Stylivery AB (Org. 559040-4181)
Mariagatan 7
172 30 Sundbyberg

Kunduppgifter som lagras:

-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Personnummer
-Köphistorik hos Stylivery AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet samt i marknadsföringssyften.

-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet samt i marknadsföringssyften.

-Marknadsföringspartner som anlitats av Stylivery AB i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet samt i marknadsföringssyften.

Registerutdrag:

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Stylivery AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Stylivery AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Överlåtelse:

Genom ingående av detta Avtal lämnar du som kund ditt medgivande till att Stylivery AB får överlåta uppgifter om dig till tredje part. Samtycket innebär att tredje part som övertagit uppgifter om dig får bruka dem med samma villkor som följer av §13 i detta Avtal. Vid sådan händelse kommer du som kund bli informerad om vem som övertagit uppgifter om dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§14. Övrigt


Polisanmälan

Stylivery AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Stylivery AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Stylivery AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies

Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies:

"Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies:

"Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in:

På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist

Tvist mellan Stylivery AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Stylivery AB följa nämndens beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningenE-avtalet Köpvillkor - Versionsnummer: 418-362-468